Viestintä- ja tiedotuspalvelut

Yritysviestintä ja tiedottaminen

THOR-Viestintä tuottaa tarvitsemanne viestinnän suunnittelusta ja organisoinnista käytännön toteutukseen sekä auttaa teitä lisäämään julkista näkyvyyttänne ja tunnettuuttanne niin mediaviestinnän kuin tapahtumienkin keinoin.

            THOR-Viestinnän suunnittelupalvelut:

 • Viestinnän toimintatavan ja muiden peruslinjausten määrittelyt
 • Viestinnän strategisten kohderyhmien määrittelyt
 • Vuosittaisten viestintähankkeiden suunnittelu ja aikataulutus
 • Käytännön viestintähankkeiden toimenpidesuunnitelmat

            THOR-Viestinnän lehdistö- ja tiedotuspalvelut:

 • Asiakas- ja mediatiedotteet, markkinointikirjeet
 • Tiedotepaketit ja -kampanjat
 • Infojen sekä muiden tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyt
 • Yritysjulkaisujen tekstit sekä kokonaiset asiakaslehdet, vuosikertomukset ja muut julkaisut asiakkaan antamien sisältöbriifien mukaisesti
 • Tietokirjojen toimitustyö

     Esimerkkejä THOR-Viestinnän toimittamista yritysjulkaisuista:

    Esimerkkejä THOR-Viestinnän järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista:

 • Kyllikintien kierrätystempauksen koordinointi ja markkinointi vuosina 2000-2014. Vuonna 2009 Kyllikintien kierrätystempaus sai Lahden seudun ympäristöviikolla Vuoden ympäristötekijä -tunnustuksen.
 • Jätekuljetuksia käsittelevän yleisötilaisuuden Suuren Jätekuljetusillan järjestäminen ja markkinointi Lahdessa keväällä 2014.
 • Medialle suunnattujen infotilaisuuksien järjestämistä vuodesta 2004 lähtien.
 • Merkkipäivien ja muiden juhlien järjestämistä tilavarauksista ja ohjelman suunnittelusta kutsuihin ja kiitoskortteihin vuodesta 1998 lähtien.