Palvelut


Vanhassa sadussa
kissa tilasi hiireltä takin. Mutta ei tullut takkia eikä tullut housujakaan - tuli tuppi, ja sekin myöhässä.

Kun valitsette viestintäkumppaniksenne THOR-Viestinnän, teidän ei tarvitse pelätä, että tilatessanne asiakaslehden saattekin tiedotteen - myöhässä. THOR-Viestintä pitää kiinni sovitusta, ja työt valmistuvat aikataulun mukaisesti. Aina.

THOR-Viestintä soveltaa palveluihinsa alan kauppatapana toimivia freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja. Kouvolan hovioikeuden vuonna 2008 antaman ennakkopäätöksen mukaan SJL:n ja VKL:n solmima kauppatapasopimus koskee kaikkia freelancer-tehtävien ostajia ja myyjiä siitä riipumatta, ovatko ne sopijaliittojen jäseniä vai eivät. Kauppatapasopimukseen pääset tutustumaan tästä.

Asiakkaiden kokemuksia THOR-Viestinnän palveluista:

  • "Teija Horpun kanssa on helppo keskustella toimeksiannon sisällöstä. Hän hahmottaa viestimme ytimen nopeasti ja kiteyttää sen tarinan muotoon niin, että alaa tuntemattomankin on se helppo löytää ja ymmärtää."
  • "Teija Horppu on osaava ja luotettava ammattilainen, joka hallitsee eri juttutyypit, kirjoittaa sujuvasti ja toimittaa työt sovitussa ajassa."
  • "Teija Horppu on vahva viestinnän osaaja, jonka nopea palvelu ja sujuvat, helppolukuiset tiedotteet ja muut tekstit ovat ilo asiakkaalle."
  • "Teija Horppu on toimittanut Lahden Talojen asukkaille ja sidosryhmille suunattua Asukasviesti-lehteä vuodesta 2004 ja vuosikertomusta vuodesta 2008 lähtien. Lisäksi hän on laatinut ja muokannut kasvavan määrän yhtiön mediatiedotteita."

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen ratkaisu

Osa THOR-Viestinnän koulutuksista on suunnattu tavallisille kuluttajille. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
www.kuluttajariita.fi