Koulutuspalvelut

Viestinnän suunnittelu ja toteutus

THOR-Vietinnän viestintäkoulutukset kattavat kaikki viestinnän perusasiat suunnittelusta käytännön toteutukseen. Koulutukset järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan  pitkäjänteisenä kokonaisuutena, jossa koulutuspäivien sisältöä täydentävät välitehtävät henkilökohtaisine palautteineen, tai yhden päivän, puolen päivän tai illan koulutuksena, johon sisältyy ennakko- tai jälkitehtävä palautteineen.

            Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen koulutusten aiheita ovat:
  • Viestinnän suunnittelu
  • Viestintäpalveluiden ja sisältöjen ostaminen
  • Kriisiviestintä
  • Arjen tiedottamisen perusteet
  • Hyvän tiedottamisen kieli
            Tutustukaa myös mediasuhteita ja julkisuuspeliä käsitteleviin THOR-Viestinnän
            koulutuksiin ja pyytäkää tarjous teille räätälöidystä koulutuksesta, joka koostuu sekä
            viestinnän suunnittelun ja toteutuksen aiheista että mediasuhteita ja julksiusupeliä
            käsittelevistä kysymyksistä!

THOR-Viestintä, gsm 0440 353 947, email teija.horppu(at)thor-viestinta.fi
Sivuston kuvat: Marja Seppälä