Viestintä ja tapahtumajärjestelyt

Jotta yritys voisi menestyä, sen on näyttävä - ei vain sähköisesti, vaan myös painetussa aineistossa ja tapahtumissa. Näkyminen taas edellyttää viestintää: asiakkaille, sidosryhmille, medialle. THOR-Viestintä tarjoaa keskikokoisen organisaation tarvitsemat viestintäpalvelut suunnittelusta organisointiin ja toteutukseen.

            THOR-Viestinnältä saatte muun muassa seuraavat viestinnän ja organisoinnin palvelut:

  • Viestintäsuunnitelmat ja viestintähankkeiden toimenpidesuunnitelmat
  • Media-  ja asiakastiedotteet, -tiedotepaketit ja -kampanjat
  • Infojen sekä muiden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyt
  • Sidosryhmä- ja henkilöstöjulkaisut, vuosikertomukset
  • Printtijulkaisujen ja sähköisen maailman tekstit, blogit
  • Markkinointikirjeet ja -viestit
  • Tietokirjojen toimitustyö
  • Tekstin editointi julkaisukelpoiseen ja lukijaa houkuttelevaan muotoon
           Kaikki palvelut suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan
           kanssa. Hyvällä briifillä asiakas varmistaa, että saa sitä, mitä tilaa!