Työyhteisön kehittämispalvelut

Yksilöiden ja ryhmien toiminnan kehittäminen

Työnohjaus, mentorointi, coachaus, sparraus - neljä menetelmää, joilla on perimmiltään sama tarkoitus: säännöllisissä tapaamisissa tapahtuvan keskustelun ja asioiden tarkastelun avulla tukea työntekijää tai esimiestä, työntekijä- tai esimiesryhmää tai kokonaista työyhteisöä.

            Toiminnan tavoitteet määritellään aina erikseen. Niitä voivat olla esimerkiksi:

  • Ammatillinen kehittyminen
  • Kadoksissa olleen ammatti-identiteetin tai työn ilon ja merkityksen löytäminen
  • Työroolien tai vastuualueiden selkiyttäminen
  • Työn haasteisiin vastaamisessa tarvittavien valmiuksen vahvistaminen

            Teija Horppu on kouluttautunut työnohjaajaksi, joten THOR-Viestintä käyttää
            ensisijaisesti työnohjausta, joka on toimintamuodoista pitkäjänteisin. Menetelmä valitaan
            kuitenkin viime kädessä asian ja asiakkaan tarpeiden mukaan, ja samankin prosessin
            aikana voidaan myös hyödyntää useita menetelmiä. THOR-Viestintä ohjaa sekä
            työntekijöitä että esimiehiä ja sekä yksittäisiä työntekijöitä, ryhmiä että pieniä
            työyhteisöjä.