Yksilöiden ja ryhmien tukeminen

Työnohjaus, mentorointi, coachaus, sparraus - neljä menetelmää, joilla on perimmiltään sama tarkoitus: säännöllisissä tapaamisissa tapahtuvan keskustelun ja asioiden tarkastelun avulla tukea työntekijää tai esimiestä, työntekijä- tai esimiesryhmää tai kokonaista työyhteisöä. Toiminnan tavoitteet määritellään aina erikseen. Niitä voivat olla esimerkiksi:

  • Ammatillinen kehittyminen
  • Kadoksissa olleen ammatti-identiteetin tai työn ilon ja merkityksen löytäminen
  • Työroolien tai vastuualueiden selkiyttäminen
  • Työn haasteisiin vastaamisessa tarvittavien valmiuksen vahvistaminen

            Teija Horppu on koulutettu työnohjaaja ja Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen, joten
            THOR-Viestintä tarjoaa ensisijaisesti työnohjausta, joka on toimintamuodoista pitkäjänteisin.
            Toimintamuoto valitaan kuitenkin viime kädessä asian ja asiakkaan tarpeiden mukaan, ja
            samankin prosessin aikana voidaan myös hyödyntää useita menetelmiä.
           THOR-Viestintä ohjaa työntekijöitä, esimiehiä ja yrittäjiä ja sekä yksittäisiä työntekijöitä että
           ryhmiä ja pieniä työyhteisöjä.